Khoa Hoc Hanh Chinh Nhan Su Le Anh

5.0 star rating Rating - based on 2 reviews & complaints
 
.
View map / directions
Khoa Hoc Hanh Chinh Nhan Su Le Anh Categories
Educational Consultants

          4805 visitors
Customer Reviews, Ratings & Complaints
Review Posted 4/12/2024
Lộ Trình Học Rõ Ràng Minh Bạch
sau khi tìm hiểu nhiều khoá học về logistic thì em quyết định chọn Lê Ánh vì đội ngũ giáo viên uy tín, công khai minh bạch. Ngoài ra, lộ trình học khá rõ ràng và có chứng nhận sau khi hoàn thành khoá học. Read More »
 
 
 
Review Posted 4/12/2024
Giáo Viên Tâm Huyết
Được bạn bè giới thiệu và đã học 1 khóa ở Lê Ánh, đang đk học thêm khóa thứ 2,Cô Ngần dạy rất dễ hiểu và tâm huyết. Read More »
 
 
 
You are viewing page 1 of 1
How To edit your review
 
Additional Business Information
Hours   Phone   (510) 737-3533 Address   66 Fairmount Ave
Oakland, CA 94601
Website   https://leanhhr.com/ Email   tuyensinh@leanhhr.com
Contact   New Contact Other  
 
 
 
© Copyright 2017 TrustLink All Rights Reserved.